Erasmus+ je program Europske unije koji podupire  obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i traje u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta. Erasmus+ osigurava stipendije za širok raspon akcija i aktivnosti u području obrazovanja, obuke mladih i sporta. Erasmus+ podupire organizacije da rade u transnacionalnom partnerstvu i da dijele inovativne projekte u području obrazovanja obuke i mladih.

Programom Erasmus+ pridonosi se ostvarenju: 

•    ciljeva strategije Europa 2020., uključujući glavni obrazovni cilj
•    ciljeva strateškog okvira za Europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) uključujući odgovarajućih mjerila
•    održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja
•    općeg cilja obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih (2010. – 2018.) 
•    cilja razvoja europske dimenzije u sportu, posebno sportu na lokalnoj razini, u skladu s planom rada EU-a za sport
•    promicanja europskih vrijednosti u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji. 

Ciljevi Erasmus + programa su:

•    jačanje povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
•    pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
•    naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
•    jačanje diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
•    održivost rezultata nakon završetka projekta
•    bolja povezanost s potrebama tržišta rada
•    veća EU dodana vrijednost.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

•    smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
•    promicanje učenja odraslih, posebno u svrhu stjecanja novih vještina i vještina koje se traže na tržištu rada
•    ohrabrivanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji
•    potporu inovaciji, suradnji i reformi
•    smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja
•    promicanje suradnje i mobilnosti s partnerskim državama EU-a

ERASMUS+ STRUKTURIRAN JE PREMA SLJEDEĆIM AKTIVNOSTIMA:

KLJUČNA MJERA 1. – MOBILNOST POJEDINACA 
Ovom se ključnom mjerom podupiru: 
•    mobilnost učenika i osoblja
•    združeni diplomski studiji Erasmus Mundus 
•    zajmovi za diplomske studije u okviru programa Erasmus 

KLJUČNA MJERA 2. – SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA DOBRE PRAKSE 
Ovom se ključnom mjerom podupiru: 
•    transnacionalna strateška partnerstva 
•    udruženja znanja 
•    udruženja sektorskih vještine 
•    projekti jačanja 
•    platforme za IT potporu, kao što su e-Twinning, Europska platforma za obrazovanje odraslih (EPALE) i Europski portal za mlade.

KLJUČNA MJERA 3. – POTPORA ZA REFORMU POLITIKE 
Ovom se ključnom mjerom podupiru: 
•    znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih 
•    inicijative za inovacije u području politika 
•    potpora europskim alatima politika
•    suradnja s međunarodnim organizacijama
•    dijalog s dionicima, promicanje politika i programa.

AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET 
Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se: 
•    akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti
•    dijalog o politici s akademskim svijetom
•    potpora udrugama.

SPORT 
Aktivnostima u području sporta podupirat će se: 
•    suradnička partnerstva
•    neprofitna europska sportska događanja,
•    poboljšanje baze dokaza za izradu politika.