Odluka o osnivanju ureda za međunarodnu suradnju

Izvještaj o širenju i intenziviranju međunarodne suradnje, mobilnosti i internacionalizacije