Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkida, Sveučilište Hercegovina, objavljuje Interni natječaj za izbor odlaznih studenata kojima de se odobriti odlazak i dodijeliti bespovratna financijska potpora za odlazak na mobilnosti u svrhu studijskog boravka (SMS) na inozemnoj visokoobrazovnoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru s kojom Sveučilište Hercegovina ima potpisan sporazum o suradnji na projektu 2019-KA107 u razdoblju zimskog ili ljetnog semestra akademske godine 2020./2021. i/ili u svrhu obavljanja stručne prakse (SMP) u inozemne organizacije u razdoblju od 1.kolovoza 2020., a ne kasnije od 31. srpnja 2021. Više u privitku.

NATJEČAJ