Međunarodna suradnja je međunarodna aktivnost Sveučilišta usmjerena na razvijanje odnosa s partnerskim ustanovama kao i na stvaranje novih partnerstva.  Glavni zadatak je poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja kao i informiranje sveučilišne zajednice o mogućnostima sudjelovanja i uključivanja u međunarodne projekte, programe i asocijacije.

Na Sveučilištu Hercegovina u sklopu Rektorata djeluje Ured za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje unutar kojega djeluju dvije službe: Služba za razvoj međunarodne suradnje i Služba za razvoj međunarodnih projekata.

prof. dr. sc. Edin Bandić – Prorektor za međunarodnu suradnju

Slavica Čoja, dipl. iur – Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje

Mr. sc. Dževida Sulejmanović – Stručna suradnica u Službi za razvoj međunarodnih projekata